Vrácení a výměna zboží


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než přepravce), převezme objednanou zásilku.

Při vrácení musí být splněny tyto podmínky:

  • 14ti denní lhůta, která začíná běžet následující kalendářní den po převzetí spotřebitelem.

  • Ke vrácenému zboží je potřeba vždy přiložit potvrzení (kopie dodacího listu, nebo faktura), které potvrdí, že jste ho zakoupili u nás. Peníze Vám budou zaslány zpět převodem na Váš účet nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prosíme nezapomeňte udat číslo účtu, na který máme peníze zaslat. Vrácení peněz může proběhnout pouze bezhotovostně.

  • Vrácené výrobky musí být kompletní včetně originálních visaček a pokud možno v původním obalu. Oblečení nesmí nést žádné známky poškození nebo používání.

  • Zboží nám zašlete zpět pouze na adresu provozovny PROGRESS sportswear s.r.o., Pražská 483 – budova skladu, 397 01 Písek. Vaše zásilka nebude přijímána ani na firemní prodejně, ani na žádné z dodejen. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  • Vratky nám nezasílejte na dobírku.

  • K vrácenému zboží přiložte tento formulář Vrácení a výměna zboží, který prosíme vyplnit s ohledem na Váš konkrétní případ/výrobek. Vyplněný formulář urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

  • Požadujete-li výměnu, prosíme uveďte do formuláře přesnou specifikaci (název, velikost) všech výrobků, kterých se výměna týká (měníme pouze stejný druh oblečení ve shodné cenové relaci).