Prohlášení o ochraně osobních údajů


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost PROGRESS sportswear s.r.o., IČO: 26070944, se sídlem Pražská 483, Písek 39701, Česká repblika, („Progress“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich zákazníků.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění.

 Progress zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.·   

 • Zpracování osobních údajú v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

  V případě nákupu zboží na www.progress-cz.cz bude společnost Progress sportswear zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne firma Progress sportswear osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.
 • Věrnostní systém PROGRESS
  Při registraci do našeho věrnostního systému Vás žádáme v rámci obchodních podmínek o souhlas se zpracováním osobních údajů, které dobrovolně uvedete do registračního formuláře. Současně můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání marketingových obchodních sdělení Progress sportswear.
 • Marketingové soutěže
  V případě přihlášení do některé z našich soutěží zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který nám poskytnete. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže. 

 •  Webové stránky www.progress-cz.cz
  Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma PROGRESS sportswear na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

 •  Nabídka produktů a informování o akcích
  Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.

 • Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu
  V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.progress-cz.cz bude firma Progress zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři Vrácení a výměna zboží. Tyto poskytnuté osobní údaje bude firma Progress sportswear zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

 

 • Reklamace
  Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let.

 • Další práva spojená s ochranou osobních údajů

  Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje firma PROGRESS sportswear zpracovává;
   

  právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
   

  právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
   

  právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
   

  právo na přenositelnost osobních údajů;
   

  právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

  Celé podmínky a zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE.